Thursday, December 29, 2005

آماري از جمعيت قوميت هاي استان

جمعيت استان 1677957 نفر بر اساس آمارگيري سال 75 ثبت شده كه 42 درصد در نقاط شهري و 9/56 درصد در نقاط روستايي و 1/1 درصد بصورت عشايري زندگي مي كنند .

اين استان داراي 8 شهرستان – همدان , ملاير , نهاوند , تويسركان , كبودراهنگ , اسد آباد, رزن و بهار مي باشد .

پيش بيني هاي انجام شده سال 1379 نشان مي دهد استان داراي 1763664 نفر جمعيت مي باشد كه از جمعيت مذكور 4/51 درصد آن در نقاط شهري و 4/48 درصد در نقاط روستايي ساكن هستند .

اين استان با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي و محل تلاقي با استانهاي همجوار گويشها و قوميتهاي مختلفي را در خود جاي داده است از جمله آنها تركها , كردها , لرها و لكها مي باشند . اين مساله همچنین باعث شده يكي از استانهايي باشد كه مركز تعامل قوميتهاي مختلف قلمداد شود . هرچند اين اختلافات زباني و يا قومي مي توانست مركز تنشها و تعارضات قومي نيز باشد كه تاكنون چنين امري حادث نشده است . فارسها در مركز و مراكز شهرستانهاي استان تركها در شمال غرب و شرق همدان در مجاورت استانهاي مركزي و زنجان , كردها در غرب و شمال غرب همدان در مجاورت استانهاي كردستان و كرمانشاه و لرها و لكها نيز در جنوب استان همدان، در مجاورت استان لرستان سكونت دارند .

شهرستانهاي استان

همدان

شهرستان همدان با قدمت تاريخي كهن مركز استان مي باشد و بر اساس آمارگيري سال 75 داراي 563466 نفر جمعيت است . اكثريت فارسي زبانان در اين شهرستان سكونت دارند بطوري كه حدود 80 درصد فارس, 12 درصد ترك , 5 درصد لر و لك و 3 درصد كرد ساكن اين شهرستان مي باشند

نهاوند

شهرستان نهاوند با قدمت تاريخي بسيار كهن به همپايگي شهرستان همدان و با تپه معروف گيان , در مجاورت استان لرستان قرار دارد كه بر اساس آملرگيري سال 75 داراي 184160 نفر جمعيت مي باشد . 99 درصد از جمعيت آن لر و لك و حدود 1 درصد را ترك و كردها تشكيل مي دهند .

ملاير

شهرستان ملاير با قدمت 200 ساله در مجاورت استان لرستان و شهرستانهاي لرنشين استان مي باشد و از 297062 نفر جمعيت 75 درصد فارس , 15 درصد لك و لر و 1 درصد ساكنان آن را ترك زبانان تشكيل مي دهند .

تويسركان

شهرستان تويسركان با قدمت طولاني و با جمعيت 118954 نفر از جنوب به شهرستان نهاوند و از غرب به كرمانشاه محدود مي شود كه اكثريت ساكنان آن لر و لك مي باشند .

اسدآباد

شهرستان اسدآباد با 110077 نفر جمعيت , در مجاورت استان كرمانشاه قرار دارد كه 63 درصد از جمعيت آن فارس , 14 درصد ترك , 19 درصد كرد و 4 درصد ساكنان آن را لر و لك ها تشكيل مي دهند .

كبودرآهنگ

شهرستان كبودرآهنگ در 62کيلومتري شمال غربي همدان قرار دارد. بر اساس سر شماري 1375 جمعيتي بالغ بر 152813 نفر دارد که 88 درصد آن در نقاط روستايي و بقيه در نقاط شهري ساکن هستنند . 90 درصد جمعيت مذکور به زبان ترکي ,5 درصد فارسي و 5 درصد ديگر آن به کردي تکلم مي کنند .

رزن

شهرستان رزن در 85 کيلومتري شمال شرقي همدان قرار دارد که بر اساس سرشماري سال 1375 جمعيتي بالغ بر 12379 نفر مي باشد که 13 درصد آن در نقاط شهري و 87 درصد آن در نقاط روستايي سکونت دارند 47/99 درصد جمعيت مذکور به زبان ترکي تکلم ميکنند و 53/0 درصد نیز به دو زبان ترکي و کردي(دو زبانه) تکلم دارند.

بهار

شهرستان بهار با 12766نفر جمعیت و با قدمت هزار ساله در 15 کيلومتري شمال غربي شهرستان همدان قرار دارد که 25/62 درصد ساکنان آن در نقاط روستايي و 4/37 در نقاط شهري ساکن هستنند .ساکنان شهرستان بهار 3/86 درصد به زبان ترکي, 9/7 درصد کردي,5/4 درصد فارسي و 3/1 درصد به لري و لکي تکلم مي کنند .

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

salam az inke dar moarefi hamadan turkha ra faramush nakardeid motshakkeram

10:26 AM  
Anonymous یکی said...

مرتیکه کی توسرکانی ها لک ند ، آمار درست بده،

12:20 PM  
Blogger mostafa said...

بیش از 50% مردم اسد آباد ترک هستند

2:38 AM  

Post a Comment

<< Home