Saturday, November 12, 2005

»انتصاب استاندار جديد همدان

پس از گذشت سه ماه از آغاز به كار دولت جديد سردار علي شاماني به استانداري همدان تعيين شد. وي يكي از چهار گزينه پيشنهادي مجمع نمايندگان استان به وزارت كشور بود كه پيشتر حميدرضا حاج بابايي نماينده همدان و عضو هيئت رئيسه مجلس در سخنراني قبل از خطبه هاي نمازجمعه به آنها اشاره كرده بود
حسين كنعاني مقدم، سردار متقي و محمدضادق مفتح سه گزينه ديگري بودند كه مجمع نمايندگان استان در طرحي ابتكاري و با توجه به برخي خبرها از انتصاب شخصي از اعضاي سازمان فرهنگي شهرداري تهران به استانداري همدان بر سر آنها توافق كرده و طي نامه اي به وزير كشور معرفي كرده بودند»پس از سالها وعده و انتظار راه تاريخي همدان به تويسركان آسفالت شد
اين جاده كه از كنار الوند و تاريك دره مي گذرد كه حدود بيست روستا نيز بر سر اين راه قرار گرفته اند. اين جاده كه كاركرد توريستي و گردشگردي بالقوه فراواني دارد با پيچ و خم فراوان و كوهستان بكرش يكي از زيباترين راههاي ارتباطي در غرب كشور است كه از هزاران سال پيش امكان ارتباط همدان و تويسركان را فراهم مي كرده است


»سايت هاي دولتي استان حرفي براي گفتن ندارند
اين عنوان گزارشي است از روزنامه اعتماد همدان كه با بررسي اجمالي وضعيت دسترسي و طراحي و فعال بودن اين سايت ها، به طور مثال يادآور شده كه آخرين خبر سايت استانداري مربوط به چهارماه قبل مي شود و گويي كه چهارماه است كه در استان خبري نست


» زمين هاي كشاورزي و باغات سنجد شورين ميدان ميوه و تره بار مي شود

شورين از روستاهاي مركزي و نزديك همدان است. جمعي از اهالي اين روستا طي شكواييه هاي متعدد ابراز كرده اند كه از سال 70 چند نفر ضمن تباني با چند فرد محلي مقدار 500 هكتار از اراضي مزروعي روستا را به شهرداري واگذار كردند و سندي تنظيم شده و زماني كارشناس را به محل برده اند كه برف زيادي روي زمين نشسته و باغ ها در برف پنهان بوده. آنها كارشناسان را متقاعد كرده اند كه اين زمين ها باير بوده و در نهايت تغيير كاربري آنها را گرفته اند. تا كنون راي دادگستري به نفع كشاورزان نيز كاري از پيش نبرده و پروژه شهرداري براي ساخت ميدان تره بار نيز پيش نرفته و عملا جز هدر رفتن و آلودن منابع آب و خاك كاري صورت نگرفته. ضمن اينكه چون آب ديگر زمين هاي كشاورزي شورين از همين محل مي گذرد آنها نيز با بحران روبرو شده اند

» قطع بيش از دوهزار درخت ميوه در روستاي ديوين(چشمه ملك) با مجوز يكي از دواير دولتي

در مطبوعات استان خبر از قطع چند هزار درخت در روستاي ديوين همدان توسط سازمان مسكن و شهرسازي داده شده و اعتراض اهالي اين روستا منعكس شده كه اظهار كرده اند اين درختان دهها سال عمر داشته اند


» لزوم سازماندهي ورودي همدان از سمت ملاير

در ابتداي آزادراه همدان-ملاير از سمت همدان به علت وجود واحدهاي سنگ بري متعدد كه نخاله هاي خود را بعضا در زمين ها و حتي باغات تنك اطاف پراكنده اند و همچنين به دليل مستقر بودن واحدهاي كارگاهي ديگري از اين قبيل منظره ناخوشايند و زشتي در ورودي جنوبي همدان ايجاد شده كه عليرغم وعده قبلي اعضاي شوراي شهر همدان در سال گذشته كار خاصي براي زيباسازي و رفع آلودگي منابع خاكي اين محل انجام نشده

» شهرك صنعتي الوند و خشكاندن باغات روبروي باغ بهشت

متاسفانه طرحي كه در زمان شهرداري بهنامجو براي انتقال مشاغل صنعتي به منطقه ي مقابل باغ بهشت در دستور بوده تا كنون حاصلي جز از بين رفتن باغات ميوه و به خصوص تاكستان هاي اين محل نداشته و دو سه مغازه ساخته شده در اين محل نيز غيرفعال هستند ودر عمل جز از بين رفتن منظره سبز و زيباي سابق و تبديل شدن به زمين باير و بدمنظره اتفاقي نيافتاده» تاريخچه كتابفروشي هاي همدان به قلم دكتر پرويز اذكائي

هفته نامه آواي الوند چاپ همدان از شماره دويست و پنج تا دويست و هشت اقدام به چاپ اين مطلب خواندني و خاطره انگيز كرده كه ما شما را هم دعوت به مطالعه آن مي كنيم

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

This comment has been removed by a blog administrator.

1:27 AM  

Post a Comment

<< Home